Sfeerbeeld met hydrangea

Mijn website adres is: https://robvanderpijllfotografie.nl.

Wanneer u contact met mij opneemt via het contactformulier op deze website,  

geeft u een aantal persoonsgegevens, zoals naam en email-adres aan mij door.  

 

Ik gebruik deze gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden.  

Ik bewaar deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
beantwoorden van uw vraag en de verdere afhandeling hiervan. 
De persoonsgegevens die u doorgeeft via deze website  
verstrek ik niet aan derden. 

 

Cookies 

Ik maak gebruik van analytische cookies (google analytics).  

Deze cookies worden gebruikt met het doel om het gebruik van de website te meten.  

Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren. 

 

Contact 

Heeft u vragen over hoe ik omga met uw persoonsgegevens?  

Of wilt u de persoonsgegevens die ik over u verwerk inzien,  

corrigeren of wissen, neem dan contact met mij op via het contactformulier. 

 

 

Aanpassen privacy statement 

Ik behoud me het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 

Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. 

 

 

Ook als u klachten hebt over de verwerking van  

uw persoonsgegevens, graag contact opnemen. 

Mochten wij er toch niet uitkomen, dan kunt u op grond van  

de privacywetgeving ook een klacht indienen bij  

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Algemene Voorwaarden

Bij het geven van een opdracht aan Rob van der Pijll Fotografie  
gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden: 
 

Algemene zaken 

De foto’s op de website  en andere uitingen van Rob van der Pijll Fotografie  
mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Rob van der Pijll.  

Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze,  
op welke wijze dan ook, te gebruiken.  
 

Rob van der Pijll Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld  
bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of elders.  
 

Rob van der Pijll Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor 
 het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal  
door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.  
Denk aan instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.  
 

Bij gebruikmaking van de diensten van Rob van der Pijll Fotografie  
in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 
Tenzij andere afspraken schriftelijk vastgelegd zijn. 

Achteraf kan er geen beroep op Rob van der Pijll Fotografie worden gedaan
op klachten van fotoafdrukken als u als klant zelf afdrukken laat maken van foto’s
op basis van door mij aangeleverd beeldmateriaal, zowel online als via usb, prints en/of album.  

Wanneer u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent
dan kan dat met mij overlegd worden zolang de omstandigheden dat toelaten.
Klachten over mijn werkwijze en/of geleverde producten bespreken we samen
en we proberen in alle redelijkheid tot een oplossing te komen.  

Besef dat het moment zelf niet overgedaan kan worden. 
 

Auteursrechten van de foto’s

Rob van der Pijll Fotografie behoudt het recht om een foto te gebruiken,
in welke vorm dan ook, zoals website en andere publieke uitingsvormen.  

Evenwel zal dit gebeuren nadat er hiervoor
bij u toestemming gevraagd en verkregen is. 

Alle afbeeldingen zijn te allen tijde auteursrechtelijk beschermd   
en zijn en blijven eigendom van Rob van der Pijll Fotografie  

Kopiëren, scannen of het weergeven van afbeeldingen is strikt verboden.  
Print-screening beelden van deze website is ook tegen de wet. 

Vermeld altijd RobvanderPijllFotografie bij het zelf plaatsen van een foto. 
 

Offertes en bedragen 

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van zijn vrijblijvend,  
tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit 
en dit is vastgelegd in een schriftelijke afspraak / factuur.

Bedragen worden altijd vermeld in euro’s.

Een betaling moet binnen de op de factuur vermelde datum geschieden,  
op de door Rob van der Pijll Fotografie aangegeven rekening.  

Bestelling en levering van aanvullende producten zoals usb-stick, fotoalbum etc.  
vindt pas plaats ná betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag. 
Tenzij vooraf anders afgesproken en vastgelegd. 
 

Rob van der Pijll Fotografie accepteert geen contante betalingen. 
 

Annuleringsvoorwaarden 

Annulering kan alleen schriftelijk (bijv. via email) 

Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn  
onder andere ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. 

Rob van der Pijll Fotografie is gerechtigd een opdracht met een geldige reden te annuleren.  

Rob van der Pijll Fotografie is daarbij niet verplicht vervanging te regelen.  
Wel zal hij zijn uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen.  
En waar mogelijk voor een passende vervanger te zorgen (inspanningsverplichting)  
op basis van de eerder gemaakte afspraken.


Rob van der Pijll Fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden
aan passen wanneer hij dat wenselijk acht.

©Juni 2020