Sfeerbeeld met hydrangea

Mijn website adres is: https://robvanderpijllfotografie.nl.

Wanneer u contact met mij opneemt via het contactformulier op deze website,  

geeft u een aantal persoonsgegevens, zoals naam en email-adres aan mij door.  

 

Ik gebruik deze gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden.  

Ik bewaar deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
beantwoorden van uw vraag en de verdere afhandeling hiervan. 
De persoonsgegevens die u doorgeeft via deze website  
verstrek ik niet aan derden. 

 

Cookies 

Ik maak gebruik van analytische cookies (google analytics).  

Deze cookies worden gebruikt met het doel om het gebruik van de website te meten.  

Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren. 

 

Contact 

Heeft u vragen over hoe ik omga met uw persoonsgegevens?  

Of wilt u de persoonsgegevens die ik over u verwerk inzien,  

corrigeren of wissen, neem dan contact met mij op via het contactformulier. 

 

 

Aanpassen privacy statement 

Ik behoud me het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 

Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. 

 

 

Ook als u klachten hebt over de verwerking van  

uw persoonsgegevens, graag contact opnemen. 

Mochten wij er toch niet uitkomen, dan kunt u op grond van  

de privacywetgeving ook een klacht indienen bij  

de Autoriteit Persoonsgegevens.